Opetusmateriaali

Finnland

Here You´ll find all teaching material for direct use in the classroom, in Finnish.

The material is developed and evaluated in European classrooms (EU-project ScienceMath). All the developed teaching modules of the ScienceMath-project are available in English (see Teaching Material).

Please chose a theme. Chosing „materiaali“ you´ll see the concrete teaching proposal including materials like working sheets etc.

 

Aritmeettinen keskiarvo ja auton tasauspyörästö:
taustaa ja materiaali ja lisätietoja

Noste muuttujakäsitteen tutkimisessa:
taustaa ja materiaali

Boylen laki ja muuttujakäsite:
taustaa ja materiaali ja lisätietoja

Fermat meets Pythagoras
taustaa ja materiaali ja lisätietoja

Funktionaalinen riippuvuus 1:
taustaa ja materiaali ja lisätietoja

Kasvun tutkiminen:
materiaali

Ruokaympyrä ja ympyrädiagrammit:
taustaa ja materiaali ja lisätietoja

Yhdenmuotoisten kolmioiden käyttö parallaksin mittauksessa:
taustaa ja materiaali ja lisätietoja

Yhdensuuntaisuuden käsite:
taustaa ja materiaali

Taittuminen ja Muuttujakäsite:
taustaa ja materiaali ja lisätietoja

Pikkuauton kiihtyvyys:
taustaa ja materiaali ja lisätietoja

Nesteen lämpölaajeneminen ja muuttujakäsite:
taustaa ja materiaali ja lisätietoja